HaarlemPas

HaarlemPashouders

De Haarlem Pas wordt alleen automatisch verzonden aan mensen met een bijstandsuitkering, kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en mensen in een schulddienstverleningstraject bij de Gemeente. De rest krijgt van ons elk jaar een verkort formulier met de vraag of er wijzigingen zijn. Nieuwe mensen kunnen een hele nieuwe eerste aanvraag indienen. Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven geen aanvraag te doen. Deze krijgen van ons automatisch de Haarlem Pas opgestuurd.

Bent u in bezit van de HaarlemPas van het huidige kalenderjaar dan kunt u € 150,- tegemoetkoming krijgen indien u lid wilt worden van een sportvereniging of organisatie. Voorwaarde is wel dat deze sportorganisatie of vereniging daarvoor de administratieve handeling wilt verrichten voor deze subsidie. Op www.sportindewijk.nl staan de verenigingen en organisaties die in ieder geval al met ons samenwerken. Betekent echter niet dat een vereniging of organisatie die niet op de site staat geen tegemoetkoming voor u kan aanvragen. Mocht dit laatste het geval zijn dan gaan wij contact zoeken met deze organisatie om alsnog op de site te komen en wij de € 150,- voor u kunnen regelen.

Wat moet u doen indien u lid wilt worden en in aanmerking wilt komen voor de € 150,- tegemoetkoming:

 1. Laat uw HaarlemPas zien bij de sportvereniging en organisatie en zeg dat u in aanmerking wilt komen voor de € 150,- tegemoetkoming lidmaatschap.
 2. Betaal het restbedrag van de contributie bij (indien nodig).
 3. Vraag de sportvereniging ons een email te sturen.
 4. Zorg dat de sportvereniging of organisatie een kopie van uw HaarlemPas heeft (deze moeten zij ons namelijk toesturen voordat ze de tegemoetkoming krijgen).
 5. Wanneer de mail bij ons binnenkomt van de sportvereniging of organisatie dan sturen wij instructie en zorgen we dat de betaling van € 150,- in orde komt.

NB 1): op het volwassenen sportaanbod, Haarlem>volwassenen>sportaanbod volwassenen> kunt u aan het icoontje HaarlemPas zien welke organisaties of sportverenigingen een speciaal aanbod hebben voor HaarlemPashouders

NB 2): Indien u wilt gaan banen zwemmen dan krijgt u niet een vergoeding via het Sportfonds 18+ maar via de Gemeente (40% korting op banenkaart). Melden met HaarlemPas bij de kassa van het zwembad.

Sportverenigingen of organisaties

Indien iemand met een HaarlemPas lid wil worden dan kunt u de tegemoetkoming van € 150,- bij ons factureren door de volgende zaken naar ons te mailen:

 1. Kopie geldige HaarlemPas.
 2. Bewijs van inschrijving.
 3. Factuur in pdf-bestand van maximaal € 150,- zenden naar financien@sportsupport.nl ovv Stichting SportSupport Kennmerland
  Henk van Turnhoutpad 1
  2034 JL Haarlem
  naam deelnemer en KP 176

Voor vragen: mail naar Lgrooff@sportsupport.nl dan neem ik contct met u op.